HALDEN TROPEFUGL FORENINGS

 

INTENSJONER:
 

HALDEN TROPEFUGL FUGLEFORENING forsøker gjennom kameratskap og fellesskap å studere våre fugler.

Tilrettelegge forholdene slik at fuglene lever i det best mulige forholdet som vi kan gi dem.

Vi ønsker gjennom foredrag, film og undervisning å gi våre felles venner den beste pleie og pass slik at det kan bli til glede for både oss og våre befjærede venner.

Intensjonen er også å legge alt til rette slik at det kan oppdrettes så mange fugler i fangeskap slik at det ikke blir fanget noen ute i naturen.